AOPK ČR >> Marschnerova louka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Marschnerova louka

Předmět ochrany

Jedinečná mokřadní lokalita s výskytem vzácných druhů rostlin zejména čeledi vstavačovité. Toto území má rovněž velký význam estetický a je význačné i jako refugium pro řadu ohrožených živočišných druhů.

Základní údaje

Rozloha 1,43 ha
Nadmořská výška 355 - 370 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1996
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Marschnerova louka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt