AOPK ČR >> Ronov
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Ronov

Předmět ochrany

Zbytky zachovalého suťového lesa s rozsáhlými kamennými moři, místy téměř bez vegetace na svazích a vrcholu Ronova.

Základní údaje

Rozloha 8,96 ha
Nadmořská výška 440 - 553 m
Území je zvláště chráněno od 8. 5. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ronov

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt