AOPK ČR >> Nebočadský luh
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Nebočadský luh

Předmět ochrany

Slepé říční rameno s vyvinutým lužním lesem, významné ornitologické hnízdiště a zimoviště.

Základní údaje

Rozloha 12,15 ha
Nadmořská výška 130 m
Území je zvláště chráněno od 30. 12. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Nebočadský luh

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt