AOPK ČR >> Vrabinec
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Vrabinec

Předmět ochrany

Teplomilná rostlinná a živočišná společenstva skal, sutí a suťových lesů (jedna z nejsevernějších enkláv teplomilné květeny v labském údolí), pokrývající vypreparovaný čedičový sopouch (významná krajinná dominanta se zbytky zříceniny středověkého hradu) a jeho bezprostřední okolí, zřetelně se odlišující morfologicky i z hlediska složení vegetačního krytu od ostatního území této části Českého středohoří. Ochrana biologických procesů a funkcí biocentra regionálního významu.

Základní údaje

Rozloha 8,80 ha
Nadmořská výška 200 - 395 m
Území je zvláště chráněno od 30. 7. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vrabinec

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt