AOPK ČR >> Prameniště Teplé
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Prameniště Teplé

Předmět ochrany

Komplex podmáčených luk a lesních porostů s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 42,88 ha
Nadmořská výška 748 - 776 m
Území je zvláště chráněno od 24. 3. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Prameniště Teplé

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt