AOPK ČR >> Niva Bílého potoka
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Niva Bílého potoka

Předmět ochrany

Mozaika olšových luhů, mokřadních a rašelinných luk s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 12,98 ha
Nadmořská výška 605 - 626 m
Území je zvláště chráněno od 10. 10. 2018
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Niva Bílého potoka

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt