AOPK ČR >> Pískovna Erika
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Pískovna Erika

Předmět ochrany

přírodní útvar s výskytem a) mokřadních a vodních ekosystémů vegetace parožnatek a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, b) travinných ekosystémů trávníků písčin a mělkých půd, c) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka velkého (Triturus cristatus), čolka horského (Triturus alpestris), ropuchy krátkonohé (Bufo calamita), rosničky zelené (Hyla arborea) a skokana zeleného (Rana kl. esculenta), včetně jejich populací, d) biotopu společenstva vážek (Odonata), včetně jejich populací, e) úplného profilu starosedelského souvrství a paleontologických nálezů třetihorní flóry.

Základní údaje

Rozloha 20,29 ha
Nadmořská výška 468 - 490 m
Území je zvláště chráněno od 4. 4. 2018
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pískovna Erika

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt