AOPK ČR >> Cvičák
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Cvičák

Předmět ochrany

Společenstva širokolistých suchých trávníků (svazu Bromion erecti), rozptýlené porosty dřevin, porosty vápnomilných bučin (svazu Sorbo-Fagion sylvaticae) a středoevropských bazifilních teplomilných doubrav (svazu Quercion petraea) a vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), modráska hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), okáče kluběnkového (Erebia aethiops), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a krutihlava obecného (Jynx torquilla), včetně jejich biotopů.

Základní údaje

Rozloha 61,40 ha
Nadmořská výška 530 - 613 m
Území je zvláště chráněno od 12. 12. 2016
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Cvičák

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt