AOPK ČR >> Na cvičišti
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní památka Na cvičišti

Na cvičišti

Předmět ochrany

Společenstva vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na mozaiku převládajících pestrých nelesních biotopů (zejména suché trávníky, raná sukcesní stádia) a fragmentárních porostů dřevin.

Základní údaje

Rozloha 54,50 ha
Nadmořská výška 242 - 300 m
Území je zvláště chráněno od 5. 8. 2016
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na cvičišti

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt