AOPK ČR >> Rendez-vous
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní památka Rendez-vous

Rendez-vous

Předmět ochrany

Lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru; krátkostébelné louky tvořené společenstvy acidofilních suchých trávníků a acidofilní i bazifilní vegetace efemér a sukulentů; mělký rybník se společenstvy makrofytní vegetace mělkých stojatých vod; vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhu svízelka piemontská, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy hub, zejména populace druhů rezavec Andersonův a plstnatec jižní, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokan ostronosý, mravenec lužní, páchník hnědý, tesařík obrovský a roháč obecný, včetně jejich biotopů

Základní údaje

Rozloha 23,74 ha
Nadmořská výška 196 - 207 m
Území je zvláště chráněno od 15. 10. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rendez-vous

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt