AOPK ČR >> Velikonoční rybník
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Velikonoční rybník

Předmět ochrany

Mokřadní stanoviště s vegetací vysokých ostřic a volnou vodní hladinou. Vzácné a zvláště chráněné druhy obojživelníků a vážek, především blatnice skvrnitá, skokan ostronosý, čolek velký, vážka jasnoskvrnná

Základní údaje

Rozloha 1,75 ha
Nadmořská výška 679 - 680 m
Území je zvláště chráněno od 9. 5. 2014
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Velikonoční rybník

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt