AOPK ČR >> Pfarrerb
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Pfarrerb

Předmět ochrany

Reprezentativní ukázka mineralizace alpského typu s výskytem mineralizovaných struktur a četných druhů minerálů, zvláště epidotu

Základní údaje

Rozloha 0,32 ha
Nadmořská výška 510 - 538 m
Území je zvláště chráněno od 18. 6. 2013
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pfarrerb

Geologie

PP Pfarerrb (1)

Pfarrerb je přírodní památka vyhlášená v červnu 2013 a nachází se na území CHKO Jeseníky asi 1 km severovýchodně od kostela v Sobotíně. Zaujímá plochu 0,32 ha a předmětem ochrany je ukázka mineralizacealpského typu s výskytem četných druhů minerálů, zvláště epidotu.

Minerál epidot je hlavním objektem zájmu hledačů, kteří lokalitu Pfarrerb dlouhodobě překopávají a často narušují již beztak vytěžené mineralizované pukliny. Kromě epidotu jsou na lokalitě k vidění i jiné druhy minerálů např. albit neboprehnit. Všechny významnější nálezy jsou uloženy v muzejních a univerzitních sbírkách např. ve Vídni, Bonnu, Wroclavi, Praze, Brně nebo ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

PP PfarerrbHistorie mineralogického naleziště sahá do roku 1864, kdy bylo náhodně odkryto při budování cesty k nedalekému lomu. Místo bylo několikrát prozkoumáváno a překutáváno, naposledy v roce 1994. V roce 1997 byla Správou CHKO Jeseníky a Vlastivědným muzeem Olomouc vybudována "Mineralogická naučná stezka Sobotín – Maršíkov", která má své první zastavení právě u naleziště Pfarrerb. Důvodem vyhlášení přírodní památky je jednak její ochrana před nevhodnou činností člověka, ale především její vědecký význam: Pfarrerb patří mezi nejvýznamnější naleziště mineralizace alpského typu v České republice i v Evropě a jedná se o proslulou exkurzní lokalitu.

Geologicky je Pfarrerb součástí sobotínského amfibolitového masivu, který je řazen k desenské skupině - jedné z regionálně-geologických jednotek silezika tvořící geologické podloží Jeseníků.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt