AOPK ČR >> Rolavská vrchoviště
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, podmáčených smrčin a horských třtinových smrčin, společenstva vrchovišť s klečí, otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků, přechodových rašelinišť a horských a podhorských vřesovišť, jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu a zbytky staveb bývalé úpravny cínové rudy

Základní údaje

Rozloha 751,15 ha
Nadmořská výška 880 - 950 m
Území je zvláště chráněno od 1. 7. 2012
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rolavská vrchoviště

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt