AOPK ČR >> Skryjsko-týřovické kambrium
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Skryjsko-týřovické kambrium

Předmět ochrany

Paleontologické a geologické lokality kambrické fosilní fauny ve skryjsko-týřovické oblasti Barrandienu

Základní údaje

Rozloha 30,04 ha
Nadmořská výška 257 - 366 m
Území je zvláště chráněno od 21. 9. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Skryjsko-týřovické kambrium

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt