AOPK ČR >> Vysoká Běta
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Vysoká Běta

Předmět ochrany

Jedinečně vyvinuté porosty z jednotky suťových smíšených lesů nižších poloh v komplexu s fytocenozami květnatých bučin. V jihočeské oblasti již neexistuje porost podobného charakteru. Z hlediska fytogeografického velmi hojný výskyt významných druhů Lunaria rediviva, Corydalis cava, Anemone ranunculoides v přirozených společenstvech.

Základní údaje

Rozloha 22,75 ha
Nadmořská výška 640 - 792 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vysoká Běta

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt