AOPK ČR >> Svatošské skály
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Svatošské skály

Předmět ochrany

Geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 2,01 ha
Nadmořská výška 380 - 440 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Svatošské skály

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt