AOPK ČR >> Kalamandra
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Kalamandra

Předmět ochrany

Soubor teplomilných společenstev vázaných na krystalické vápence na stráni nad Chvalšinským potokem ve Starých Dobrkovicích u Českého Krumlova, území využívat k osvětové činnosti a jako pokusnou plochu na introdukci a záchranu rostlin.

Základní údaje

Rozloha 1,96 ha
Nadmořská výška 510 - 546 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kalamandra

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt