AOPK ČR >> Rašeliniště u myslivny
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny

Předmět ochrany

rostlinná společenstva rašelinných, slatinných a střídavě vlhkých luk, pramenišť a vřesovišť; populace vzácného motýla hnědáska chrastavcového

Základní údaje

Rozloha 28,71 ha
Nadmořská výška 758 - 784 m
Území je zvláště chráněno od 17. 10. 2007
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště u myslivny

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt