AOPK ČR >> Hradiště
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Hradiště

Předmět ochrany

Stepní květena s koniklecem otevřeným

Základní údaje

Rozloha 5,25 ha
Nadmořská výška 445 - 545 m
Území je zvláště chráněno od 22. 6. 1949
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hradiště

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt