AOPK ČR >> Vosek
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Vosek

Vosek

Předmět ochrany

Klasické naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (šárecké souvrství českého ordoviku).

Základní údaje

Rozloha 75,73 ha
Nadmořská výška 376 - 408 m
Území je zvláště chráněno od 5. 9. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vosek

Geologie

Horninové podloží tvoří jílovité břidlice šáreckého souvrství. V břidlicích se hojně vyskytují křemenité kulovité konkrece tzv. rokycanské kuličky, které se vyvětráním dostávají do ornice. Souběžně s nimi se zde nacházejí četné a výborně zachovalé zkameněliny trilobitů, měkkýšů , ostnokožců, ramenonožců a mnoha dalších skupin. Zkameněliny z lokality jsou světově proslulé. Celkově odtud bylo popsáno přes 150 druhů zkamenělin.

Flóra

Celé území je intenzivně zemědělské využíváno.  V území nebyl zaznamenán výskyt  druhů významných pro ochranu přírody.

Fauna

Celé území je intenzivně zemědělské využíváno.  V území nebyl zaznamenán výskyt  druhů významných pro ochranu přírody.

Způsoby péče o území

Je nutné zabraňovat amatérskému sběru paleontologického materiálu.

Omezení pro návštěvníky

Pohyb návštěvníků není omezen.

Víte že

… zde bylo popsáno více než 150 druhů zkamenělin - trilobitů, měkkýšů, ostnokožců, ramenonožců a mnoha dalších skupin.

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt