AOPK ČR >> Žerotín
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Žerotín

Předmět ochrany

Charakteristický zbytek lesostepi s přirozenými společenstvy teplomilných rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 1,85 ha
Nadmořská výška 290 - 320 m
Území je zvláště chráněno od 24. 7. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Žerotín

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt