AOPK ČR >> Hvězda
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Hvězda

Hvězda

Předmět ochrany

Mokřadní biotopy s vytvořeným sledem fytocenoz od bažinných luk k fragmentům měkkého luhu.

Základní údaje

Rozloha 3,42 ha
Nadmořská výška 230 m
Území je zvláště chráněno od 20. 11. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hvězda

Geologie

Niva je tvořena spodním štěrkopískovým souvrstvím a horním souvrstvím povodňových sedimentů a na nich se nacházejí fluvizemě - nivní půdy.

Flóra

Na území se nachází několik drobných mokřadních louček se společenstvy ostřic a rákosin. Z dřevin zde převládají olše a vrby. Z keřů za zmínku stojí brslen evropský, který je nápadný svými barevnými plody. z bylin si můžeme všimnout bukvice lékařské, řeřišnice hořké či ostřice štíhlé.

Fauna

Na vlhkých loučkách žije chráněný druh motýla modrásek bahenní, jehož housenky vyžírají hlávky krvavce totenu a vývoj dokončují v mraveništích mravenců rodu Myrmica. Za vlahých večerů se z přírodní památky ozývají různé druhy žab, jednoznačně nejhlasitější je překvapivě rosnička zelená. Ve vrbách nad vodní hladinou si staví hnízdo moudivláček lužní a narazit zde můžeme i na létající drahokam - ledňáčka říčního.

Omezení pro návštěvníky

Je zde zakázáno navážet odpad, snad nikdo z obyvatel Litovle si nepřeje mít na kraji města smetiště.

Víte že

na hranici PP se stéká pět ramen řeky Moravy? Ne nadarmo se blízkému městečku Litovel říká Benátky Hané.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt