AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Trčkov

NPR Trčkov

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Trčkovská louka

PR Trčkovská louka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP U Kunštátské kaple

PP U Kunštátské kaple

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Údolí Doubravy

PR Údolí Doubravy

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Upolíny u Kamenice

PP Upolíny u Kamenice

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP V Koutech

PP V Koutech

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Vápenice

PR Vápenice

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Velká louka

PP Velká louka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Vršovská olšina

PR Vršovská olšina

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Zemská brána

PR Zemská brána

AOPK ČR - RP Východní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt