AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Rašeliniště pod Předním vrchem

PP Rašeliniště pod Předním vrchem

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Šafránová stráň

PP Šafránová stráň

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Sedloňovský vrch

PR Sedloňovský vrch

AOPK ČR - RP Východní Čechy

NPP Semínský přesyp

NPP Semínský přesyp

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Sfinga

PP Sfinga

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Spálava

PR Spálava

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Strádovka

PR Strádovka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Strádovské Peklo

PR Strádovské Peklo

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Svatomariánské údolí

PR Svatomariánské údolí

AOPK ČR - RP Východní Čechy

NPR Trčkov

NPR Trčkov

AOPK ČR - RP Východní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt