AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Oheb

PR Oheb

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Ostaš

PR Ostaš

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Pískovcové sloupky

PP Pískovcové sloupky

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Písník u Sokolovce

PP Písník u Sokolovce

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Pod Vrchmezím

PR Pod Vrchmezím

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Pod Zakletým

PR Pod Zakletým

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Polánka

PP Polánka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

NPP Polické stěny

NPP Polické stěny

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Polom

PR Polom

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Rašeliniště pod Pětirozcestím

PP Rašeliniště pod Pětirozcestím

AOPK ČR - RP Východní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt