AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Kočičí skály

PP Kočičí skály

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Komáří vrch

PR Komáří vrch

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Křížová cesta

PR Křížová cesta

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Krkanka

PR Krkanka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Maršálka

PR Maršálka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Mokřadlo

PR Mokřadlo

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Mořská transgrese

PP Mořská transgrese

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Na Obůrce

PP Na Obůrce

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Na skalách

PP Na skalách

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Neratovské louky

PR Neratovské louky

AOPK ČR - RP Východní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt