AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Americká zahrada

NPP Americká zahrada

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Broumovská bučina

PR Broumovská bučina

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Bučina u Žďáru

PR Bučina u Žďáru

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Bystřice

PR Bystřice

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

NPR Čerchovské hvozdy

NPR Čerchovské hvozdy

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

NPR Chejlava

NPR Chejlava

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

NPR Chlumská stráň

NPR Chlumská stráň

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Chodovské skály

PP Chodovské skály

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Diana

PR Diana

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Dlouhý vrch

PR Dlouhý vrch

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt