AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@nature.cz

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Chvátal Petr RNDr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO České středohoří 475 258 320 602 205 598 petr.chvatal@nature.cz
Chytil Petr Mgr. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 725 044 017 petr.chytil@nature.cz
Čiháková Milena Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 124 725 141 701 milena.cihakova@nature.cz
Cihelka Jaroslav RNDr. Ph.D. Odborný rada, Oddělení realizace projektů Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 208 730 573 467 jaroslav.cihelka@nature.cz
Čížková Barbora Mgr. Referent, Oddělení péče o vodní ekosystémy Agentura ochrany přírody a krajiny 721 323 149 barbora.cizkova@nature.cz
Čolobentičová Helena Ing. Odborný referent, Oddělení projektů OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 108 734 161 800 helena.colobenticova@nature.cz
Čolobentičová Lenka Bc. Odborný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO České středohoří 703 499 067 lenka.colobenticova@nature.cz
Čtvrtečka Richard Mgr. Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Liberecko richard.ctvrtecka@nature.cz
Curatolo Jůnová Markéta Mgr. Vedoucí oddělení, Oddělení projektů s mezinárodní účastí Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 215 604 229 087 marketa.curatolo.junova@nature.cz
Cvachová Jana Rozpočtář, Oddělení souhrnného rozpočtu Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 352 jana.cvachova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt