AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Riedl Vladan Ing. Rada, Oddělení SCHKO Pálava Regionální pracoviště Jižní Morava 519 510 585 724 828 561 vladan.riedl@nature.cz
Riegerová Eliška Mgr. Odborný referent, Oddělení provozní Regionální pracoviště Liberecko 481 363 921 602 292 025 eliska.riegerova@nature.cz
Říš Václav Ing. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 069 728 305 329 vaclav.ris@nature.cz
Rolková Jana Mgr. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 968 724 380 021 jana.rolkova@nature.cz
Rosolová Jana Ing. Odborný referent, Oddělení správy pozemků Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 336 jana.rosolova@nature.cz
Rusňák Josef Ing. Ředitel odboru, Regionální pracoviště Východní Čechy Regionální pracoviště Východní Čechy 469 326 506 721 529 435 josef.rusnak@nature.cz
Růžička Milan RNDr. Vedoucí oddělení, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Východní Čechy 466 797 589 722 577 900 milan.ruzicka@nature.cz
Růžička Tomáš Mgr. Ředitel odboru, Samostatný odbor vnějších vztahů Agentura ochrany přírody a krajiny 607 720 135 tomas.ruzicka@nature.cz
Růžičková Zuzana Mgr. Rada, Oddělení SCHKO Lužické hory Regionální pracoviště Liberecko 487 762 356 725 076 683 zuzana.ruzickova@nature.cz
Růžičková Zuzana Rada, Oddělení provozní Regionální pracoviště Východní Čechy 466 797 582 606 619 719 zuzana.ruzickova.par@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt