AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Radomská Danuše Bc. Odborný referent, Oddělení ekonomiky projektů a programového financování Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 356 danuse.radomska@nature.cz
Raška Jan Mgr. Odborný rada, Oddělení sledování stavu druhů živočichů Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 115 734 647 009 jan.raska@nature.cz
Rázlová Marcela Ekonom, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 429 494 724 303 534 marcela.razlova@nature.cz
Reinštein Merjavá Stanislava Mgr. Ph.D. Referent, Oddělení projektů s mezinárodní účastí Agentura ochrany přírody a krajiny 734 186 620 stanislava.reinstein.merjava@nature.cz
Rejnková Tereza Mgr. Rada, Oddělení SCHKO Blanský les Regionální pracoviště Jižní Čechy 380 301 034 724 332 579 tereza.rejnkova@nature.cz
Rektoris Ladislav Mgr. Odborný rada, Oddělení SCHKO Třeboňsko Regionální pracoviště Jižní Čechy 384 701 016 606 036 217 ladislav.rektoris@nature.cz
Remeš Rudolf Ing. Odborný rada, Oddělení SCHKO Orlické hory Regionální pracoviště Východní Čechy 494 539 544 724 845 248 rudolf.remes@nature.cz
Reš Bohumil Ing. Odborný rada, Oddělení ochrany krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 238 bohumil.res@nature.cz
Rešl David Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení SCHKO Orlické hory Regionální pracoviště Východní Čechy 494 539 546 602 522 149 david.resl@nature.cz
Řetický Josef Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 117 724 327 004 josef.reticky@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt