AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@nature.cz

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Pavlíčko Alois Ing. Ph.D. Odborný rada, Oddělení sledování stavu druhů živočichů Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 117 725 984 966 alois.pavlicko@nature.cz
Pavlíčková Jarmila Ing. Rada, Oddělení SCHKO Moravský kras Regionální pracoviště Jižní Morava 516 428 886 731 427 376 jarmila.pavlickova@nature.cz
Pechová Michaela Ing. Odborný referent, Oddělení hodnocení projektů OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 259 601 591 119 michaela.pechova@nature.cz
Peckert Tomáš RNDr. Ph.D. Ředitel odboru, Regionální pracoviště SCHKO Český les Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 028 606 269 704 tomas.peckert@nature.cz
Pekárová Jana Mgr. Odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Jižní Morava 547 427 656 725 367 971 jana.pekarova@nature.cz
Pelc František RNDr. Vedoucí služebního úřadu, Agentura ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 242 frantisek.pelc@nature.cz
Peřina Vlastimil Mgr. Vedoucí oddělení, Oddělení SCHKO Železné hory Regionální pracoviště Východní Čechy 469 326 507 607 264 171 vlastimil.perina@nature.cz
Pešout Pavel Ing. Ředitel sekce, Sekce ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 205 602 393 884 pavel.pesout@nature.cz
Petříček Václav RNDr. Krajinář, Oddělení ochrany krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 235 vaclav.petricek@nature.cz
Pilná Zuzana Vedoucí oddělení, Oddělení provozní Regionální pracoviště Východní Čechy 466 797 580 724 709 303 zuzana.pilna@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt