AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Mikátová Blanka RNDr. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Východní Čechy 466 797 587 721 861 729 blanka.mikatova@nature.cz
Miklín Jan RNDr. Ph.D. Rada, Oddělení provozní Regionální pracoviště Jižní Morava jan.miklin@nature.cz
Mikolášková Eva Mgr. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO České středohoří 475 258 326 606 640 286 eva.mikolaskova@nature.cz
Miksová Maršálková Barbora Ing. Odborný rada, Oddělení péče o vodní ekosystémy Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 227 730 573 478 barbora.marsalkova@nature.cz
Mílová Jana Mgr. Odborný rada, Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 228 733 626 141 jana.milova@nature.cz
Miškaňová Ľudmila Mgr.Mgr. Referent, Oddělení právní podpory a veřejných zakázek Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 187 730 180 107 ludmila.miskanova@nature.cz
Mocek Jan Ing. Odborný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Liberecko 482 428 979 724 002 221 jan.mocek@nature.cz
Molíková Martina Mgr. Odborný rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Střední Čechy 251 101 679 725 002 584 martina.molikova@nature.cz
Moravcová Ivana Ekonom, Oddělení provozní Regionální pracoviště Střední Čechy 313 251 170 724 346 618 ivana.moravcova@nature.cz
Moravec Pavel Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO České středohoří 416 574 615 731 632 358 pavel.moravec@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt