AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@nature.cz

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Makal Jakub Mgr.Ing. Odborný rada, Oddělení mezinárodní spolupráce Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 183 724 171 352 jakub.makal@nature.cz
Malinová Jindřiška Vrchní referent, Oddělení ekonomiky projektů a programového financování Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 355 602 342 868 jindriska.malinova@nature.cz
Marek Pavel Ing. Odborný rada, Oddělení péče o vodní ekosystémy Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 223 724 771 145 pavel.marek@nature.cz
Marková Dominika Bc. Referent, Oddělení MZCHÚ Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 157 734 284 859 dominika.markova@nature.cz
Matějíčková Jiřina Mgr. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty 577 119 626 724 737 192 jirina.matejickova@nature.cz
Matějka Petr Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 114 724 293 083 petr.matejka@nature.cz
Matoušková Milena RNDr. Vedoucí oddělení, Oddělení provozní Regionální pracoviště Jižní Čechy 386 110 713 725 729 141 milena.matouskova@nature.cz
Matoušová Magda RNDr. Vedoucí oddělení, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Olomoucko 585 238 835 602 861 378 magda.matousova@nature.cz
Matrková Jana Mgr. Ph.D. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 271 601 591 200 jana.matrkova@nature.cz
Matuška Jiří RNDr. Odborný rada, Oddělení SCHKO Pálava Regionální pracoviště Jižní Morava 519 510 585 724 339 663 jiri.matuska@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt