AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@nature.cz

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Havira Miroslav Mgr. Ph.D. Rada, Oddělení SCHKO Jeseníky Regionální pracoviště Olomoucko 584 458 642 725 875 924 miroslav.havira@nature.cz
Havlíček Jan Mgr. Odborný referent, Oddělení sledování stavu druhů živočichů Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 118 724 715 219 jan.havlicek@nature.cz
Havlíčková Veronika Mgr. Odborný referent, Oddělení projektů s mezinárodní účastí Agentura ochrany přírody a krajiny 730 588 774 veronika.havlickova@nature.cz
Havlín Jiří Ing.arch. Rada, Oddělení SCHKO Třeboňsko Regionální pracoviště Jižní Čechy 384 701 014 606 036 216 jiri.havlin@nature.cz
Heinzelová Hana Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení SCHKO Broumovsko Regionální pracoviště Východní Čechy 491 549 022 728 253 366 hana.heinzelova@nature.cz
Hejda Radek Ing. Odborný rada, Oddělení sledování stavu druhů živočichů Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 116 724 157 387 radek.hejda@nature.cz
Hejnová Daniela Mgr. Odborný referent, Oddělení personální Agentura ochrany přírody a krajiny daniela.hejnova@nature.cz
Heřmanová Dagmar Ředitel odboru, Odbor majetkový Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 330 724 332 048 dagmar.hermanova@nature.cz
Hlaváč Václav Ing. Ředitel odboru, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 425 007 602 205 590 vaclav.hlavac@nature.cz
Hlinková Daniela Ing. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 057 728 496 075 daniela.hlinkova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt