AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

 

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon E-mail
Duhonský Dušan Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Olomoucko 584 458 640 dusan.duhonsky@nature.cz
Dulovcová Michaela Mgr. Pracovník ochrany přírody a krajiny, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 022 michaela.dulovcova@nature.cz
Dvořáčková Lenka Ekonom, Oddělení provozní Regionální pracoviště Jižní Čechy 384 701 010 lenka.dvorackova@nature.cz
Dvořáková Aneta Bc. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 112 aneta.dvorakova@nature.cz
Dvořáková Eva Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty 724 339 650 eva.dvorakova@nature.cz
Dvořáková Jana Bc. Rada, Oddělení SCHKO Jizerské hory Regionální pracoviště Liberecko 482 428 972 jana.dvorakova@nature.cz
Dvořáková Jitka Mgr. et Mgr. Referent, Právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, ústřední pracoviště 283 069 266 jitka.dvorakova@nature.cz
Dvořáková Martina Ing. Odborný rada, Oddělení péče o terestrické ekosystémy AOPK ČR, ústřední pracoviště 283 069 224 martina.dvorakova@nature.cz
Egertová Helena Rada, Oddělení SCHKO Lužické hory Regionální pracoviště Liberecko 487 762 356 helena.egertova@nature.cz
Ehlová Pavla Mgr. Samostatný referent, Oddělení SCHKO Moravský kras Regionální pracoviště Jižní Morava 516 428 886 pavla.ehlova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt