AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@nature.cz

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Šultys Martin Ing. Rada, Oddělení SCHKO Brdy Regionální pracoviště Střední Čechy 725 759 144 martin.sultys@nature.cz
Pojer František RNDr. Vedoucí oddělení, Oddělení SCHKO Český kras Regionální pracoviště Střední Čechy 311 681 713 724 166 122 frantisek.pojer@nature.cz
Povolná Jana Ing. Odborný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Střední Čechy 313 251 182 604 222 528 jana.povolna@nature.cz
Dandová Jana Mgr. Administrativní a spisový pracovník, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Střední Čechy 730 573 476 jana.dandova@nature.cz
Červenková Zita Mgr. Ph.D. Odborný referent, Oddělení SCHKO Brdy Regionální pracoviště Střední Čechy 724 166 403 zita.cervenkova@nature.cz
Prach Jindřich Mgr. Odborný referent, Oddělení SCHKO Český kras Regionální pracoviště Střední Čechy 727 812 215 jindrich.prach@nature.cz
Kubíková Jarmila doc. CSc. Odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Střední Čechy 251 101 679 jarmila.kubikova@nature.cz
Královcová Petra Ing. Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Střední Čechy 251 101 684 602 315 946 petra.kralovcova@nature.cz
Mottl Josef Ing. Referent, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Střední Čechy 311 681 713 731 131 857 josef.mottl@nature.cz
Tračík Josef Mgr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Východní Čechy 466 797 587 725 826 299 josef.tracik@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt