AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

 

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Křístková Jana Administrativní a spisový pracovník, Samostatné oddělení organizační Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 135 jana.kristkova@nature.cz
Šoltysová Lenka RNDr. Odborný rada, Oddělení práce s veřejností Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 359 602 202 392 lenka.soltysova@nature.cz
Hůlová Pavla Ing. Ředitel odboru, Odbor finanční Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 349 730 542 114 pavla.hulova@nature.cz
Vondráčková Martina Vedoucí oddělení, Oddělení investiční Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 350 724 737 189 martina.vondrackova@nature.cz
Tater Pavel Odborný referent, Agentura ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny 724 269 744 pavel.tater@nature.cz
Zohorna Jan Ing. Ředitel sekce, Sekce vnitřních služeb Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 244 724 171 131 jan.zohorna@nature.cz
Kinská Dal Borgo Jana JUDr. Rodičovská dovolená, Agentura ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 264 725 571 853 jana.kinska.dalborgo@nature.cz
Strejčková Lucie Mgr. Vedoucí oddělení, Oddělení procesní a monitoringu Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 138 724 035 469 lucie.strejckova@nature.cz
Mužíková Daniela Ing. Odborný referent, Oddělení personální Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 185 731 669 933 daniela.muzikova@nature.cz
Duda Petr PhDr. Informatik - analytik, Externisté Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 345 petr.duda@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt