AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

 

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Dvořáková Martina Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení projektů OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 224 731 607 759 martina.dvorakova@nature.cz
Špejrová Jaroslava Účetní, Oddělení mzdové účtárny Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 361 724 332 047 jaroslava.spejrova@nature.cz
Hyšplerová Michaela Ing. Odborný referent, Oddělení projektů OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 140 michaela.hysplerova@nature.cz
Němcová Lucie Mgr. Odborný referent, Oddělení projektů OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 113 lucie.nemcova@nature.cz
Kučerová Michaela Ing. Odborný referent, Oddělení projektů OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 130 michaela.kucerova@nature.cz
Kücková Zuzana Asistentka, Agentura ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny zuzana.kuckova@nature.cz
Čížková Barbora Mgr. Odborný rada, Oddělení péče o terestrické ekosystémy Agentura ochrany přírody a krajiny 721 323 149 barbora.cizkova@nature.cz
Raška Jan Mgr. Odborný rada, Oddělení sledování stavu druhů živočichů Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 115 jan.raska@nature.cz
Valach Lukáš Referent, Oddělení technické podpory uživatelů Agentura ochrany přírody a krajiny lukas.valach2@nature.cz
Popelka Ondřej Mgr. Odborný rada, Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 137 735 799 361 ondrej.popelka@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt