AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

 

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Horská Iveta Ing. Vrchní referent, Oddělení správy pozemků Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 338 iveta.horska@nature.cz
Výborný Vladimír Ing. Vrchní referent, Oddělení správy pozemků Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 334 vladimir.vyborny@nature.cz
Štěpánek Petr Informatik, Oddělení správy a podpory ICT Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 347 petr.stepanek@nature.cz
Valach Lukáš Správce operačního systému, Oddělení technické podpory uživatelů Agentura ochrany přírody a krajiny lukas.valach@nature.cz
Rosolová Jana Ing. Referent hospodaření s majetkem státu, Oddělení správy pozemků Agentura ochrany přírody a krajiny jana.rosolova@nature.cz
Sovová Ida MgA. Odborný rada, Oddělení správy pozemků Agentura ochrany přírody a krajiny ida.sovova2@nature.cz
Velková Šárka Referent, Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les sarka.velkova@nature.cz
Berkovcová Lucie Bc. Referent, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Východní Čechy lucie.berkovcova@nature.cz
WQISOP admin IDM Referent, Externisté Agentura ochrany přírody a krajiny 724329034 isop@nature.cz
Voldřichová Ilona PhDr. Rada, Oddělení personální Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 185 ilona.voldrichova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt