AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

E-podatelna: http://www.ochranaprirody.cz/e-podatelna/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@nature.cz

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Anděl Petr Doc.RNDr. CSc. Referent, Agentura ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny petr.andel@nature.cz
Zobač Petr Mgr. Odborný referent, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Olomoucko 584 458 641 725 105 637 petr.zobac@nature.cz
Kunce Petr Ing. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Jižní Čechy 386 110 712 721 019 972 petr.kunce@nature.cz
Zifčák Petr Mgr. Rada, Oddělení SCHKO Litovelské Pomoraví Regionální pracoviště Olomoucko 585 153 965 602 491 317 petr.zifcak@nature.cz
Kovařík Petr Mgr. Ph.D. Referent, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště Olomoucko 585 153 965 601 577 571 petr.kovarik@nature.cz
Večeřa Petr Mgr. Odborný referent, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty 730 187 861 petr.vecera@nature.cz
Titera Petr Informatik, programátor, Externisté Agentura ochrany přírody a krajiny petr.titera@nature.cz
Moc Petr Mgr. Odborný referent, Oddělení personální Agentura ochrany přírody a krajiny petr.moc@nature.cz
Štědroňová Petra Ekonom, Oddělení práce s veřejností Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 104 730 572 348 petra.stedronova@nature.cz
Doležalová Petra Mgr. Odborný rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 127 725 141 702 petra.dolezalova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt