AOPK ČR >> Kontakty

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz 

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00.

ID datové schránky: dkkdkdj

: 62933591

URL: http://www.nature.cz

 

Níže jsou kontakty, ve kterých můžete vyhledávat pomocí zadaných požadavků. 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Ochozková Dana Referent správy pozemků, Oddělení správy pozemků Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 332 724 329 584 dana.ochozkova@nature.cz
Turoňová Danuše RNDr. Odborný rada, Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 106 724 316 690 dana.turonova@nature.cz
Vrtišková Dana Ekonom, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO České středohoří 475 258 331 730 806 814 dana.vrtiskova@nature.cz
Kletenský Daniel Mgr. Odborný rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 556 455 067 722 692 465 daniel.kletensky@nature.cz
Korábek Daniel Vedoucí oddělení, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 265 724 332 043 daniel.korabek@nature.cz
Hejnová Daniela Mgr. Odborný referent, Oddělení personální Agentura ochrany přírody a krajiny daniela.hejnova@nature.cz
Hlinková Daniela Ing. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 057 728 496 075 daniela.hlinkova@nature.cz
Mužíková Daniela Ing. Odborný referent, Oddělení personální Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 185 731 669 933 daniela.muzikova@nature.cz
Vacková Daniela RNDr. Odborný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Liberecko daniela.vackova@nature.cz
Radomská Danuše Bc. Odborný referent, Oddělení ekonomiky projektů a programového financování Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 356 danuse.radomska@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt