NCA CR >> Contacts

Contacts

Contacts

Surname Name Degree Position Workplace Phone Mobil E-mail
Štorek Vladimír Mgr. Referent, Oddělení druhové ochrany živočichů Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 265 730 197 661 vladimir.storek@nature.cz
1 / 100 / 200 / 300 / 400 / 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460 / 470 / 480 / 490 / 500 / 501 / 502 / 503 / 504 / 505 / 506 / 507 / 508 / 509 / 510 / 520 / 530 / 540 / 550 / 560 / 570 / 580 / 590 / 600 /

NCA CR

Search

Regional Offices

Regional Offices

Inquiry Other polls

Do you like this new webpage?

Yes (14 437 / 49%)
(14 437 / 49%)
No (14 553 / 50%)
(14 553 / 50%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt