NCA CR >> Contacts

Contacts

Contacts

Surname Name Degree Position Workplace Phone Mobil E-mail
Bárdyová Mária Ing. Odborný referent, Oddělení technické správy dat a datové podpory Agentura ochrany přírody a krajiny maria.bardyova@nature.cz
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 /

NCA CR

Search

Regional Offices

Regional Offices

Inquiry Other polls

Do you like this new webpage?

Yes (14 438 / 49%)
(14 438 / 49%)
No (14 555 / 50%)
(14 555 / 50%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt