NCA CR >> Contacts

Contacts

Contacts

Surname Name Degree Position Workplace Phone Mobil E-mail
Jindřichová Nikola Účetní, Oddělení finanční účtárny Agentura ochrany přírody a krajiny 283 069 368 606 631 262 nikola.jindrichova@nature.cz
1 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 /

NCA CR

Search

Regional Offices

Regional Offices

Inquiry Other polls

Do you like this new webpage?

Yes (14 507 / 49%)
(14 507 / 49%)
No (14 619 / 50%)
(14 619 / 50%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt