NCA CR >> Contacts

Contacts

Contacts

Surname Name Degree Position Workplace Phone Mobil E-mail
Vágnerová Irena RNDr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště Olomoucko 583 216 761 723 513 535 irena.vagnerova@nature.cz

NCA CR

Search

Regional Offices

Regional Offices

Inquiry Other polls

Do you like this new webpage?

Yes (14 646 / 49%)
(14 646 / 49%)
No (14 771 / 50%)
(14 771 / 50%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt