AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Škody působené chráněnými živočichy

Metodika stanovení výše škod způsobených vydrou a kormoránem

AOPK ČR ve spolupráci s odborníky, zpracovateli posudků a pracovníky krajských úřadů připravila metodiky, které stanovují jednotný způsob výpočtu výše náhrady škod. Metodiky jsou podkladem pro přípravu novely vyhlášky č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech. Na základě shromážděných připomínek jsou metodiky průběžně aktualizovány.

Případné připomínky nám můžete zaslat na Oddělení druhové ochrany AOPK ČR, Mgr. Lenka Tomášková (e-mail ve tvaru: jmeno.prijmeni@nature.cz)

Metodika pro vydru je v současné době z velké části předělávána. Po dokončení úprav zde bude zveřejněna, včetně odkazu na hustotu vyder v jednotlivých kvadrátech.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt