AOPK ČR >> CITES >> Legislativa

Legislativa

Nařízení Rady (ES) č. 338/1997 - základní předpis CITES, obsahuje definici obchodních činností a případy, kdy je možné ze zákazu obchodní činnosti udělit výjimku (čl. 8)

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006doplňující a upřesňující předpis, obsahuje vzory formulářů, definici odchovu v zajetí (čl. 54), předepsané značení exemplářů (čl. 66)

Nařízení Komise (EU) č. 101/2012 - seznamy druhů zařazených do příloh A-D

Nařízení Komise (EU) č. 757/2012 - seznam druhů, jejichž dovoz do EU není v současné době povolen

Zákon č. 100/2004 Sb. - o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

Vyhláška č. 210/2010 Sb. - vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt