AOPK ČR >> CITES >> Kontakty

Kontakty

Vědecký orgán CITES:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Samostatný odbor vnějších vztahů

trvalá zástupkyně ředitele odboru: Mgr. Karolína Šůlová, karolina.sulova@nature.cz

Oddělení mezinárodní spolupráce

vedoucí oddělení: RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D., tel. 283 069 103, jindriska.jelinkova@nature.cz

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, e-mail: cites@nature.cz

referenti:

Ing. Silvie Ucová - tel. 283 069 180, mobil 724 177 677, silvie.ucova@nature.cz

Mgr. Jakub Makal - tel. 283 069 183, jakub.makal@nature.cz

Mgr. Barbora Kaminiecká - tel. 283 069 182, barbora.kaminiecka@nature.cz

Ing. Patricie Čechová - tel. 283 069 181, patricie.cechova@nature.cz

 

Výkonný orgán CITES:

Ministerstvo životního prostředí - oddělení mezinárodních úmluv, spravuje legislativu CITES, dovozy a vývozy

Vršovická 65, 100 00 Praha 10, tel.: 267 122 480, cites@mzp.cz, www.mzp.cz

Regionálními výkonnými orgány vydávajícími výjimky ze zákazu obchodních činností a provádějící registraci pro exempláře druhů z přílohy "A" jsou příslušné krajské úřady.

Kontrolní orgán CITES:

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) - referát druhové ochrany a CITES

Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, tel.: 222 860 376, cites@cizp.cz, www.cizp.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt