AOPK ČR >> CITES

CITES

                                                                    

CITES - oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen úmluva) - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

Úmluva CITES je realizována v jednotlivých členských zemích prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů.

V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR, regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady. Vědeckým orgánem CITES s celostátní působností je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí.

 

POZOR !

 

Počátkem roku 2017 čeká majitele žaků šedých (Psittacus erithacus) nová povinnost!

Více informací naleznete zde.

 

                    

AKTUALITY:  Sborník ze 7. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem:

O ČEM SE MLUVÍ ANEB AKTUÁLNÍ CHOVATELSKÉ VÝZVY

O čem se mluví aneb aktuální chovatelské výzvy.pdf

2016  sborník seminář CITES

 

 

Sborník ze 6. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem:

LOVEM K OCHRANĚ?

Lovem k ochraně, 2015 - sborník.pdf

Lovem k ochraně, 2015 - sborník

 

 

     

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt